Välkommen!Kanalen är ett litet föräldrakooperativ på Södermalm. Här erbjuder vi pedagogisk omsorg i en trygg tillvaro, med hög personaltäthet, tid för långa samtal, teaterbesök och musikverksamhet. Bredden i den pedagogiska verksamheten har leken i centrum och tillåter att alla barns behov och intressen kan tillfredsställas. Vi dansar, målar, bakar, skapar, spelar musik och bygger tillsammans.

Ett föräldrakooperativ ger dig möjlighet till inflytande över ditt barns förskola samtidigt som det är viktigt för oss att föräldrainsatsen ska gå att kombinera med ett modernt yrkesliv och andra aktiviteter.

På Kanalen går för närvarande 12 barn.

Exempelvis Embla - En flicka mitt i kosmos, av Dockteatern Tittut!

Vi går på teater!

Exempelvis Embla - En flicka mitt i kosmos, av Dockteatern Tittut!
Vi övar vår förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vi uppmuntrar olika typer av lärande!

Vi övar bl.a. vår förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Rum för lek

Vi låter fantasin ta plats och ger utrymme åt leken. Här finns rum för rollspel, skapande och bus!
Kanalen ligger med några fotlängders avstånd till Stora Blecktornsparken, Lilla Bleckan, Hammarby sjöstad och Sofias höjder. Här finns mycket att upptäcka!

Med närhet till naturen

Kanalen ligger med några fotlängders avstånd till Stora Blecktornsparken, Lilla Bleckan, Hammarby sjöstad och Sofias höjder. Här finns mycket att upptäcka!