Det trygga kooperativet

Mitt i stan, men långt bort från stressen, ligger en liten pärla. Här möts vi i en familjär och varm miljö med fokus på barnens behov och intressen. Att ingå i ett föräldrakooperativ är speciellt. Det är ett beslut som ofta fattas när den vanliga förskolan känns för stor och stökig, eller när familjen vill bli mer delaktig och få bättre insyn i barnets pedagogiska vardag.

Att ingå i ett föräldrakooperativ

Kanalen har funnits i närmare 30 år, och har haft samma förskolechef sedan start. Vi arbetar systematisk för att få ut det bästa av kooperativet och har genom många års erfarenheter etablerat oss som en mycket välmående liten förskola.

Det finns en del myter om vad ett föräldrakooperativ innebär. Hos oss kan du vara trygg med att planering sker med framförhållning, att beslutsvägarna är korta och att rollfördelningen är tydlig. På Kanalen tar vi inte in extern städhjälp, utan utför städningen själva enligt ett rullande schema, och lägger pengarna på sådant som är till glädje för våra barn och pedagoger istället. Vi har, för att möta upp våra nuvarande föräldrars behov, valt att ta in vikarier vid behov, istället för att tillämpa föräldrajour. Vi hoppas att vår lösning kan locka familjer som vill ha en familjär och kvalitativ barnomsorg, men som av olika anledningar inte kan närvara i verksamheten under dagtid.

Varför välja föräldrakooperativ i Stockholm

Vår förskolas verksamhet tar sin utgångspunkt i barnens behov och önskemål och styrs av den nationella läroplanen. Vi har en liten barngrupp, stora lokaler och mycket tid, för vart och ett av varje barn som går här. Vi har tid att lyssna, kramas, samtala, förklara och leka med våra barn, och gemenskapen som skapas i vårt kooperativ är uppskattad av både barn och vuxna. Våra pedagoger stannar kvar hos oss och vi är stolta över att tillsammans kunna erbjuda en bra start i livet!