Shapeimage 2

Välkommen till
Föräldrakooperativet Kanalen, en bra start i livet!

Varför välja ett föräldrakooperativ som barnomsorg?

Grundtanken med Kanalen är att ett personligt engagemang från föräldrarnas sida leder till en bättre, roligare och rikare verksamhet för våra barn.

Genom att vi föräldrar medverkar i verksamheten gör vi det också möjligt att hålla högre personaltäthet, en mindre barngrupp och rymliga lokaler.

Vi är en liten syskongrupp, som regel 14 barn på tre vuxna, och vår förskolechef Inger har varit med från starten 1990.

Kanalens målsättning är att

 • ge varje barn trygghet i sig själv och till andra
 • se till att varje barn får utvecklas i egen takt på bästa möjliga sätt
 • ge tillfälle till gruppgemenskap i en öppen, trygg och stimulerande atmosfär
 • stimulera nyfikenheten och lusten att lära sig om sig själv och omvärlden

Vanliga aktiviteter på Kanalen:

 • samling - sång - tema
 • självständighetsträning
 • utevistelse
 • rytmik
 • musiktimme med musikpedagog
 • skapande aktiviteter i smågrupper
 • teaterbesök minst två gånger per termin

 

På Kanalen tar vi i regel inte in extern vikarie vid kortare personalfrånvaro, för barnens trygghet. Det betyder att medlemsfamiljerna står för eventuell jour vilket i korta drag innebär en jourvecka ca två till tre gånger/termin och vid behov maximalt tre tillfällen av jour per vecka. Till varje jourvecka hör även en veckostädning. Den dagliga städningen sköter personalen.

Varje medlemsfamilj bör gärna någon gång under sitt medlemskap vara representerad i styrelsen.

 

Om det finns plats kan barn som bor i andra kommuner få plats i Stockholms barnomsorg. Barnets hemkommun måste då avtala med styrelsen om ekonomisk ersättning för platsen.

 

Välkommen att höra av dig för en närmre presentation, med frågor och funderingar till

info@forskolankanalen.se

eller ring 08-644 48 80

Tveka inte om att ansöka om plats på Stockholms Stads hemsida.