Om Kanalen

Föräldrakooperativet Kanalen startade sin verksamhet den 3 september 1990. Då var det ont om barnomsorgsplatser och kommunen uppmuntrade föräldrar att gå samman och bilda föräldrakooperativ. Tack vare fortsatt engagemang från föräldrar och personal lever kooperativet vidare.

Vi befinner oss i en stor härlig förskolelokal på Södermalm med närhet till vatten, kultur och natur. Och har givetvis en stor gård att leka på!

Kanalens målsättningar är att:

  • ge varje barn trygghet i sig själv och till andra
  • se till att varje barn får utvecklas i egen takt på bästa möjliga sätt
  • ge tillfälle till gruppgemenskap i en öppen, trygg och stimulerande atmosfär
  • stimulera nyfikenheten och lusten att lära sig om sig själv och omvärlden

Personalen arbetar efter förskolans läroplan och inspireras av och tar tillvara barnens egenskaper och intressen. Verksamheten anpassas efter aktuell grupp och mycket tid ges till lek.

Kanalens öppettider följer medlemsfamiljernas behov. Idag är våra öppettider måndag-fredag mellan kl 07.45 och 16.45. Vi har full personalstyrka under de tider som flest barn är på plats. Förskolebarn med nyfött syskon och föräldraledig förälder hemma har i enlighet med Stockholm Stads regler rätt till heltidsvistelse på Kanalen.

Vill du veta mer? Ring gärna oss 08-644 48 80 eller maila!

Du hittar också mer info om oss på Stockholms stad