Om Kanalen

Föräldrakooperativet Kanalen startade sin verksamhet den 3 september 1990. Då var det ont om barnomsorgsplatser och kommunen uppmuntrade föräldrar att gå samman och bilda föräldrakooperativ. Tack vare fortsatt engagemang från föräldrar och personal lever kooperativet vidare, med samma förskollärare som chef då som nu.

Vi befinner oss i en stor härlig förskolelokal på Södermalm med närhet till vatten, kultur och natur. Och har givetvis en stor gård att leka på! Vår mat kommer fr.o.m april 2019 från ett KRAV-certifierat kök med fokus på närproducerat och tillsatsfritt. Vi bjuder på tre olika sallader och hembakat bröd varje dag. Medlemmar kan ta med sig matlåda hem om det finns mat kvar efter lunchen och så slipper vi matsvinnet.

Kanalens målsättningar är att:

 • ge varje barn trygghet i sig själv och till andra
 • se till att varje barn får utvecklas i egen takt på bästa möjliga sätt
 • ge tillfälle till gruppgemenskap i en öppen, trygg och stimulerande atmosfär
 • stimulera nyfikenheten och lusten att lära sig om sig själv och omvärlden

Personalen arbetar efter förskolans läroplan och inspireras av och tar tillvara barnens egenskaper och intressen. Verksamheten anpassas efter aktuell grupp och mycket tid ges till lek.

Öppettider

Kanalens öppettider följer medlemsfamiljernas behov. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid som är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Idag är våra öppettider måndag-fredag mellan kl 07.30 och 17.30 och till 18.30 vid behov. Vi har full personalstyrka under de tider som flest barn är på plats. Förskolebarn med nyfött syskon och föräldraledig förälder hemma har i enlighet med Stockholm Stads regler rätt till deltidsvistelse på Kanalen. På förskolan serveras lunch och mellis, samt frukost och extramål vid behov.

Förskolan följer Stockholm stads regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg.  Föräldrakooperativet Kanalen Ekonomisk förening är i enlighet med 8 kap. 18 § skollagen undantagen från skollagens öppenhetskrav och vårdnadshavare förväntas:

 • Genomföra helgstädning ca två gånger per termin.
 • Delta på två stämmor per år.
 • Delta på två föräldramöten/medlemsmöten per år.
 • Delta i storstädningarna två gånger per år.
 • Aktivt delta i: Verksamhets-, IT-, Pyssel- och Fixargruppen.
 • Aktivt delta i styrelsen i minst ett år under barnets vistelsetid på förskoleenheten.
 • Föreningen har i beslutet från avsteg också rätt att be medlem att ansvara för två jourveckor per termin under vilka föräldern kan komma att ombes att arbeta i verksamheten. Under ett styrelsebeslut och uppföljning av detta beslut ht 2018, har föreningen dock bestämt att vikarier och samarbeten med andra förskolor bättre uppfyller föreningens behov. Således använder Kanalen inte en jourlösning.

Ledning och personal

Kanalen drivs av förskolans styrelse som ansvarar över verksamhetens ekonomiska och organisatoriska ramar emedan det är förskolechefens ansvar att leda det pedagogiska arbetet och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Kanalens sittande ordförande är Elin Sporrong och förskolechefen är Inger Öberg, sedan snart 30 år.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss, kan du gärna ringa på 08-644 48 80 eller maila:

Förskolechef: info@forskolankanalen.se

Ordförande: ordf@forskolankanalen.se

Du hittar också mer info om oss på Stockholms stad .